Tuesday, February 23, 2010

अजी सोनियाचा दिनू...

खूप दिवस मनात होतं की स्वतःचा ब्लॉग असावा...काहीतरी लिहावं..पण कसा कोण जाणे, मुहूर्त मिळत नव्हता!!
पण आज मनाशी ठाम ठरवलं, की काहीही झालं , तरी लिहायचं।
लिहायचं काय, हा प्रश्न होताच मनात...पण उत्तरसुद्धा मिळालं॥
इतके दिवस मनात जे नुसतच साठून राहिलं होतं ते लिहायचं। मनातली अडगळ इथे मोकळी करायची म्हणा न!

आत्ता बाहेर मस्त स्नो आहे..आणि मला झकासपैकी आइस्क्रीमचा गोळा खावासा वाटतोय!!
काय छान दिवस आहे!! सकाळचा नाश्ता झालाय, वेळ आहे आणि मी लिहितेय!! थोडसं विखुरल्यासारछं, पण कोणाशीतरी बोलल्यासारखं सुद्धा!
हम्म्म...जमतय म्हणायचं..

No comments:

Post a Comment